Information om personuppgiftsbehandling

Följande uppgifter kan komma att behandlas:

Namn
Adress
E-postadress
Telefon
Lägenhetsnummer
IP-address
Bokningsuppgifter och andra meddelanden som t. ex felanmälan, foruminlägg och kommentarer.

Uppgifterna används i följande syfte:

För att underlätta föreningens arbete med att sprida information till medlemmarna.
För att på ett smidigt sätt möjliggöra kontakt mellan medlemmarna sinsemellan.
För att hemsidans funktioner ska fungera tillfredsställande.
För att underlätta felsökning av tjänsten (gäller IP-address).

Dessa har behörighet att se dina uppgifter:

Föreningens medlemmar
Leverantören av hemsidetjänsten samt deras underleverantörer.

Så här raderar du uppgifterna:

Kontakta webbansvarig eller styrelsen och be att få ditt konto och dina uppgifter raderade. Om föreningen väljer att avsluta hemsidetjänsten kommer alla kontouppgifter att raderas automatiskt.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att underlätta för användaren och för att föra statistik på antalet besökare. Det som lagras på användarens dator är:

Om du som användare av denna webbplats vill undvika att cookies lagras på din dator kan du ställa in datorns webbläsare så att cookies inte lagras. Information om hur man går till väga finns i webbläsarens hjälpavsnitt. Om lagring av cookies stängs av innebär det att vissa av webbplatsens funktioner försämras och möjligheten att logga in försvinner.